Kimlik çözümleri

Markanızın her türlü görsel ihtiyaçları kontrolümüz altında: logo, kartvizit, broşür, poster, katalog vs.

Logo ve konsept tasarımı

Kurumsal kimliğinizin ilk adımını logo ile atıyoruz. Logonuzun, markanızın misyon ve vizyonunu yansıtıyor olması, müşterilerinizde bırakmak istediğiniz algıyı üretmesi önemlidir. Bunun için firmanızla ilgili bir dizi araştırma, söyleşi ve toplantılar yapmaya önem veriyoruz. Grafik yeteneklerimizi bu ön çalışma ile buluşturup bir amblem ve bir logotip tasarlıyoruz. Logoyu büyük ve küçük, renkli ve renksiz, farklı durumları yansıtacak şekilde sunuyoruz. Logodaki renklerin yanına uyumlu renkleri keşfedip ilave ediyor, 5 farklı tonda renge kadar bir renk paleti oluşturuyoruz. Logo ile birlikte yazılacak başlık ve metinler için uygun yazı tiplerini seçiyoruz.

 • Amblem
 • Logotip
 • Renk paleti

Kurumsal sarf ürünleri (zarf, antetli kağıt, kartvizit, dosya, CD, kalem, bilet vs.)

Logo ile ilk adımını attığımız ‘kurumsal kimlik’ prosedürünün bir uygulama alanı, firmanız ile ilgili olan sarf ürünleridir. Diğer bir deyişle kimlik tasarımınız zarf, antetli kağıt, kartvizit, açılır dosya, CD, kalem, el ilanı, bilet gibi çok sayıda basılıp kısa sürede tüketilecek, markanızın bütünlüğünü taşıyacak ürünlere uygulanır. Hazırlanan ürünler baskı öncesinde mock-up üzerinde önizleme amacıyla bir araya getirilir.

 • Tasarım uygulama
 • Mock-up sunum
 • Baskı optimizasyon

Kurumsal iletişim ürünleri (poster, broşür, katalog, menü vs.)

‘Kurumsal kimlik’ prosedürünün bir diğer uygulama alanı ise kurumsal iletişim ürünleridir. Diğer bir deyişle poster, broşür, katalog, menü gibi daha az sayıda basılacak, marka bütünlüğünden daha önemli olarak izleyiciye bir mesaj iletme görevi taşıyan ürünlerin tasarımı bu alana girer. Kurumsal kimlikte belirlenen çizgiye uymanın yanında, sarf ürünlerine kıyasla daha geniş bir bağlamda daha yaratıcı işler ortaya koymamız olanaklar dahilindedir.

 • Tasarım uygulama
 • Baskı optimizasyon

Kurumsal kimlik kılavuzu

Hazırlanan kurumsal kimliğin yıllar boyunca farklı personellerce aynı standartlar ile kullanılması ve uygulanması önemlidir ve iyi tasarlanmış bir kurumsal kimlik kılavuzu ile mümkündür. Logonuzun ve diğer kimlik öğelerimizin kullanılacağı alanları birlikte belirleriz ve her bir alandaki doğru kullanımları, yanlış kullanımları net örneklerle gösteriyoruz. Kılavuzun mizanpajında da kurumsal kimliğin çizgisini takip ediyoruz.

 • Kullanım alanı belirleme
 • Tasarım uygulama
 • Baskı optimizasyon

Reviews about the movie