Editöryal çözümler

Kağıt üzerinde bir şeyler anlatan mecralar için çözümler: Mizanpaj ve yayın danışmanlığı.

Mizanpaj:

Kurumsal bir derginiz var, o dergi için içerik oluşturan bir ekibiniz var, ama derginin görünümü konusunda endişelisiniz. ‘Mizanpaj’ çözümümüz ile yanınızdayız: Kapak, bölüm iç sayfaları veya belirli bir makalenizin tasarım ve dizgisini yapıyoruz. İddialıyız da, ‘web site kurulumu’ çözümümüzün yanında esas uzmanlık alanımız dizgi yapmak! İster mevcut mizanpajın revizyonunu isteyin, ister sadece belirli bir sayfa için dizgi yapmamızı talep edin, ya da sıfırdan yeni bir dizgi tasarımı üzerinde konuşalım, derginizdeki profesyonel değişimi hissedeceksiniz. Sadece dergi olmak zorunda değil: kılavuz, broşür, menü, katalog gibi çok sayfalı her ürün için ‘Mizanpaj’ çözümümüz mümkün.

  • Kapak tasarımı
  • İç sayfa tasarımı
  • Makale sayfası tasarımı

Yayın danışmanlığı:

Kurumsal bir derginiz var, içerik oluşturan bir ekibiniz var, memnun olduğunuz bir tasarımcınız da var, ama dergide bir şeyler hoşunuza gitmiyor. Bazı görsel veya metinsel ‘dokunuşlar’ gerekli ama ne olduğunu tanımlayamıyorsunuz. Bu sefer ‘yayın danışmanlığı’ çözümümüzle yanınızdayız. Mevcut dergileri analiz edip o ‘dokunuşları’ keşfetmenize yardım ediyoruz. Sonrasında içerik ve tasarım ekibinizin kullanması için birtakım planlar kuruyoruz: söylem planı ile yayın politikanızı ve derginin kişiliğini belirliyor, içerik planı ile derginin yapısını oluşturuyoruz. Tasarım planı hangi içerik tipinde nasıl bir tasarım izleneceğini söylerken, mizanpaj planı ise her bir tasarım elemanı için standartları belirliyor. ‘Yayın danışmanı’ çözümü dahilinde dizgiyi veya içerik oluşturmayı biz üstlenmiyoruz, onu zaten sizin ekibiniz yapıyor. Ama sunduğumuz her bir plan için birer örnek hazırlıyoruz.

  • Söylem planı
  • İçerik planı
  • Tasarım planı
  • Mizanpaj planı
Image Caption